ZVEREJNENÉ VÝZVY

Podprahová zakázka - Nákladné vozidlo kategórie N1G
Dátum zverejnenia: 25.02.2013

Podprahová zakázka - Lesovoz na prepravu drevnej hmoty
Dátum zverejnenia: 15.02.2013


KONTAKTNÉ ÚDAJE

MG - Forest Slovakia, s.r.o.
Kacvinského 15, P.O. BOX 144, 085 01 Bardejov
Telefón: 054/4888 466, Fax: 054/4888 411, Mobil: 0915/964 282, 0915/969 615
E-mail: m.gdula@mail.t-com.sk alebo m.gdula@mg-forest.sk